Warszawa

Rozpoczynamy dokumentację miejsc i rozwiązań w Warszawie, które sprzyjają starzeniu się. Skupiamy się na przestrzeniach wspólnych. Poszukujemy zarówno celowo zaprojektowanych koncepcji jak samoróbek, ulepszeń tworzonych przez mieszkańców.
W poszukiwaniu miejsc przyjaznych starzeniu się wykorzystane zostaną narzędzia antropologii wizualnej, wywiady oraz analiza materiału zastanego – projektów architektonicznych osiedli i przestrzeni wspólnych oraz deklaracji, manifestów twórców.

Mogą być to elementy małej architektury, dobre ławki, daszki, miejsca sprzyjające spotkaniom w parkach, mogą być całe założenia mieszkalne jak Sady Żoliborskie. Ciekawym tropem są dorabiane przez samych mieszkańców, poręcze, daszki, siedziska – “Niewidzialne miasto”, które dokumentuje Marek Krajewski.

Zachęcamy do zgłaszania do nas informacji o takich miejscach: fundacja@namiejscu.org

Dodaj komentarz