Realizacje: wygody

Międzypokoleniowe zespoły pod kierownictwem dr Tomka Rygalika opracują ok. 10 rozwiązań służących podniesieniu mobilności osób starszych.

Będziemy projektować w następujących ramach tematycznych:

1.dostęp do natury,
2.dostęp do innych,
3.ułatwienia w korzystaniu z usług.

Prototypy projektów pokazane zostaną na wystawie we wrześniu 2018 r.

Dodaj komentarz