Idea

Seniorzy w roli projektantów we współpracy ze studentami wzornictwa ASP i profesjonalistami stworzą rozwiązania ułatwiające życie w środowisku miejskim osobom 60+.

Będziemy poszukiwać projektów podnoszących mobilność osób starszych w obszarach:
1. dostęp do natury,
2. dostęp do innych,
3. ułatwienia w korzystaniu z usług.

Międzypokoleniowe zespoły wypracują projekty pod kierunkiem dr Tomka Rygalika – kierownika Pracowni Projektowania Produktu nr 6 na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W efekcie powstaną prototypy koncepcji, które pokazane zostaną na wystawie w trakcie Warszawskiego Tygodnia Seniora. Projektowanie poprzedzone będzie wspólnym kształceniem się oraz zebraniem i analizą już istniejących dobrych praktyk z terenu Warszawy.

WSPÓLNE UCZENIE SIĘ
To cykl seminariów, w ramach których uspójnimy i rozbudujemy wiedzę uczestników projektu dotyczącą uwarunkowań starzenia się w mieście.

WARSZAWA Z PERSPEKTYWY WIEKU
Projekt zawiera komponent badawczy. Przeprowadzona zostanie pilotażowa analiza warszawskich dzielnic pod kątem rozwiązań służących osobom starszym.
Zbierzemy dobre praktyki, przeanalizujemy istniejące rozwiązania przestrzenne służące wygodzie i mobilności seniorów. Podsumowaniem dokumentacji będzie film.

GŁÓWNE ETAPY PROJEKTU
1. Określenie obszarów projektowych i dobranie zespołów międzypokoleniowych składających się seniorów i studentów.
2. Wspólne kształcenie się – cykl seminariów. Uspójnimy i rozbudujemy wiedzę uczestników projektu dotyczącą uwarunkowań starzenia się w mieście.
3. Zbierzemy dobre praktyki z Warszawy – przeanalizujemy istniejące rozwiązania przestrzenne służące wygodzie i mobilności seniorów. Podsumowaniem dokumentacji będzie film.
4. Międzypokoleniowe zespoły pod kierownictwem dr Tomka Rygalika opracują rozwiązania (10) służące mobilności osób starszych w przestrzeni publicznej.

Projekty wykonane zostaną w formie prototypów i zaprezentowane na wystawie.

Kliknij w obrazek, aby obejrzeć filmik o projekcie.

Projekt realizowany jest przez FUNDACJĘ NA MIEJSCU dzięki wsparciu M.ST. WARSZAWY. Za realizację projektów usprawniających życie osób starszych w mieście odpowiedzialny jest DR TOMEK RYGALIK kierownik Pracowni Projektowania Produktu nr 6 na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wraz ze studentami. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019.

 

Dodaj komentarz